Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

1.12.2015 - Národný projekt Digitálna galéria (kód ITMS 21120120001) bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Za necelé štyri roky sa počas jeho realizácie podarilo zdigitalizovať 101 394 zbierkových predmetov (z plánovaných 100 100) z 18 slovenských galérií, čo predstavuje 55 % objemu evidovaných slovenských galerijných zbierok. V novembri 2015 síce projekt skončil, no digitalizácia pokračuje, keďže ambíciou ostáva postupne zdigitalizovať všetky evidované zbierky slovenských galérií.

14.10.2014 - Slovenská národná galéria pripravuje pod názvom Príbehy umenia sériu dokumentov o výtvarných dielach zo slovenských zbierkotvorných galérií. Prostredníctvom krátkych filmov chce ukázať, že umelecké diela sú nielen fyzickými artefaktmi, ale aj odrazmi doby a kontextu, v ktorom vznikli. Okrem výpovedí autorov a vlastníkov diel sa SNG zaujíma aj o autentické a menej známe príbehy ľudí.

Projektom Príbehy umenia reaguje SNG na podnety ľudí, ktorí vďaka prebiehajúcej digitalizácii výtvarných diel (národný projekt Digitálna galéria - OPIS), objavili na Webe umenia (www.webumenia.sk) svoje rodisko alebo príbuzných na maľbách a umeleckých fotografiách. Projektom chce SNG inšpirovať aj ďalších ľudí, aby sa podelili o svoj príbeh - či už ide o okolnosti vzniku výtvarných diel, alebo miesta a osoby, ktoré vyobrazujú. Ďalšie informácie sú spolu s formulárom na zaslanie príbehu dostupné na stránke http://pribehy.webumenia.sk. Najpútavejšie príbehy sa stanú súčasťou dokumentu, ďalšie zaujímavé príspevky budú priebežne zverejňované ako články na Webe umenia. Osobné príbehy spojené s fotografiou, maľbou, sochou atď  je možné zasielať do 16.11.2014.

Get Adobe Flash player

4.4.2013 - Zostrih z pracovného stretnutia k skenovaniu výtvarných diel a ich post-procesu v rámci projektu Digitálna galéria v Stredoslovenskej galérii Banská Bystrica, kde je dočasne umiestnený veľkoplošný skener. Okrem samotného stretnutia zachytáva video skenovanie a screening (zhodnotenie stavu diel) v depozitári pred digitalizáciou.

Kamera, strih: Anton Kajan

Hudba: Kay

Digitálna galéria v SNG Bratislava
Get Adobe Flash player

11.1.2013 - Ukážka skenovania výtvarných diel SNG.

Kamera, strih, hudba: Anton Kajan.

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk
  • Bez štítkov