Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

1.12.2015 - Národný projekt Digitálna galéria (kód ITMS 21120120001) bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Za necelé štyri roky sa počas jeho realizácie podarilo zdigitalizovať 101 394 zbierkových predmetov (z plánovaných 100 100) z 18 slovenských galérií, čo predstavuje 55 % objemu evidovaných slovenských galerijných zbierok. V novembri 2015 síce projekt skončil, no digitalizácia pokračuje, keďže ambíciou ostáva postupne zdigitalizovať všetky evidované zbierky slovenských galérií.

27.2.2015 - Jedným z vybraných zbierkových predmetov, ktorý sa podarilo zreštaurovať v rámci projektu Digitálna galéria, je cenný oltárny obraz Svätý Jozef od Josefa Ignaza Mildorfera (1719 ‒ 1775), významného reprezentanta „Trogerovskej školy“. Dielo reštaurovala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, za Slovenskú národnú galériu spolupracovala na projekte kurátorka Zbierky barokového umenia Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Prešlo komplexným reštaurovaním ‒ od upevnenia, odstránenia depozitu a laku, cez stabilizáciu plátna a farebnej vrstvy, retuš, až po záverečné úpravy v lakovej vrstve, čím sa podarilo zabezpečiť tomuto vzácnemu dielu ochranu pred ďalšími deštrukciami a navrátiť mu pôvodnú estetiku. Následne bolo prevezené späť do Stálej expozície SNG na Zvolenskom zámku, kde je dnes prístupné verejnosti.

14.10.2014 - Slovenská národná galéria pripravuje pod názvom Príbehy umenia sériu dokumentov o výtvarných dielach zo slovenských zbierkotvorných galérií. Prostredníctvom krátkych filmov chce ukázať, že umelecké diela sú nielen fyzickými artefaktmi, ale aj odrazmi doby a kontextu, v ktorom vznikli. Okrem výpovedí autorov a vlastníkov diel sa SNG zaujíma aj o autentické a menej známe príbehy ľudí.

Projektom Príbehy umenia reaguje SNG na podnety ľudí, ktorí vďaka prebiehajúcej digitalizácii výtvarných diel (národný projekt Digitálna galéria - OPIS), objavili na Webe umenia (www.webumenia.sk) svoje rodisko alebo príbuzných na maľbách a umeleckých fotografiách. Projektom chce SNG inšpirovať aj ďalších ľudí, aby sa podelili o svoj príbeh - či už ide o okolnosti vzniku výtvarných diel, alebo miesta a osoby, ktoré vyobrazujú. Ďalšie informácie sú spolu s formulárom na zaslanie príbehu dostupné na stránke http://pribehy.webumenia.sk. Najpútavejšie príbehy sa stanú súčasťou dokumentu, ďalšie zaujímavé príspevky budú priebežne zverejňované ako články na Webe umenia. Osobné príbehy spojené s fotografiou, maľbou, sochou atď  je možné zasielať do 16.11.2014.

21.7.2014 - V reštaurátorsko-konzervačnom pracovisku na Zvolenskom zámku boli uvedené do prevádzky nové zariadenia, ktoré prispejú k skvalitneniu celého procesu digitalizácie. Ide najmä o RTG prístoj, ktorý patrí medzi najmodernejšie na trhu a slúži na tzv. nedeštruktívne metódy diagnostiky v oblasti reštaurovania a pamiatkovej ochrany. Prístroj poskytuje reštaurátorom možnosť vytvoriť digitálny záznam, ktorý ukazuje jednotlivé vrstvy maľby alebo "vnútro" sochy. V rámci skúšobnej prevádzky prístroja bola týmto spôsobom pod barokovou maľbou Sv. Jozefa objavená staršia maľba (pôvodná vrstva) Immaculaty. Snímanie sochy Svätého Marka Evanjelistu zasa odhalilo kovový predmet v ľavej časti drapérie. Diagnostiku RTG prístrojom dopĺňa možnosť skúmať dielo špeciálnymi lampami.

22.4.2014 - Po Banskej Bystrici, Trenčíne a ďalších mestách pribudol koncom marca na mape projektu Digitálna galéria Liptovský Mikuláš. Priamo v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sa bude skenovať viac ako 1200 malieb a fotiť približne 330 sôch, neskôr príde na rad skenovanie kresieb a grafík na pracoviskách SNG na Zvolenskom zámku a v Bratislave. Prípravné práce v depozitári a dočasnom skeneristickom pracovisku zachytila manažérka pre odborné činnosti Veronika Gabčová - dokumentujú prieskum stavu diel pod UV svetlom, ošetrenie diel, dokumentáciu stavu diel, kontrolu farebnej úpravy diela po naskenovaní alebo meranie hĺbky rámu pred skenovaním.

31.1.2014 - Ďalšou galériou v "nabitom" harmonograme digitalizácie bola tento týždeň Galéria Jána Koniarka v Trnave. Za menej ako týždeň sa podarilo zabaliť, previezť do Bratislavy, naskenovať, upraviť a previezť naspäť 37 malieb a grafík, fotenie sôch prebiehalo priamo na mieste v Trnave. Ponúkame vám pohľad "za dvere" digitalizácie, spolu s jej výsledkami.

8.1.2014 - V týchto dňoch prebieha na pracoviskách Slovenskej národnej galérie v Bratislave (Hurbanove kasárne) a vo Zvolene (Kapitánsky dom) digitalizácia grafík a kresieb z Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Po základnom ošetrení a transporte z depozitárov trenčianskej galérie sú diela bezdotykovo snímané na špecializovaných skeneroch. Po úprave a uložení do digitálneho úložiska v systéme CEDVU budú dostupné najskôr pre pracovníkov galérií, neskôr aj pre verejnosť na Webe umenia. Záujemci tak budú môcť bližšie spoznať diela autorov ako Dušan Kállay, Karol Ondreička, alebo Ferdinand Hložník, ktoré bežne nebývajú vystavované.

9.10.2013 - V Stredoslovenskej galérii sa po ukončení digitalizácie papierových médií (grafiky, kresby, fotografie) čoskoro začne digitalizácia malieb. Tak ako každému inému zbierkovému predmetu sa maľbám pred digitalizáciou venujú reštaurátori a reštaurátorky. Maľby je potrebné očistiť od depozitu a nečistôt, prípadne ošetriť damarovým lakom.

Digitalizovať neznamená nafotiť telefónom

19.9.2013 - Vo štvrtok 19.9.2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v Bratislave uskutočnil prvý zo série klubových diskusných večerov pod názvom OPIS SOIRÉE.  Ich organizátorom je Riadiaci orgán OPIS v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu. Za projekt Digitálna galéria vystúpila hlavná manažérka projektu Mária Bohumelová.

22.6.2013 - V Sade Janka Kráľa sa 22. júna 2013 uskutočnil 7. ročník parkovej výstavy fotografií v Bratislave Fotopark 2013. Špecialitou tohto ročníka bola aj prezentácia projektu Digitálna galéria v podobe skenov a reprodukcií starých fotografií zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Get Adobe Flash player

4.4.2013 - Zostrih z pracovného stretnutia k skenovaniu výtvarných diel a ich post-procesu v rámci projektu Digitálna galéria v Stredoslovenskej galérii Banská Bystrica, kde je dočasne umiestnený veľkoplošný skener. Okrem samotného stretnutia zachytáva video skenovanie a screening (zhodnotenie stavu diel) v depozitári pred digitalizáciou.

Kamera, strih: Anton Kajan

Hudba: Kay

18.2.2013 - V poslednom minuloročnom čísle časopisu ITlib (Informačné technológie a knižnice) s témou "Pamäťové inštitúcie - perspektívy" bol publikovaný článok o projekte Digitálna galéria. Hlavná manažérka projektu Mária Bohumelová v ňom píše o prípravách, doterajšom priebehu a význame digitalizácie pre galériu a verejnosť.

Digitalizácia - deň v GMB

18.2.2013 - Digitalizácia v Galérii mesta Bratislavy prebieha už od augusta 2012, doteraz bolo na veľkoplošnom skeneri zdigitalizovaných viac ako 3400 kresieb a grafík. Ako prebieha príprava diel, ich skenovanie a následná úprava približuje nasledovná galéria fotografií.

Digitálna galéria v SNG Bratislava
Get Adobe Flash player

11.1.2013 - Ukážka skenovania výtvarných diel SNG.

Kamera, strih, hudba: Anton Kajan.

Pokračuje stavba Kapitánskeho domu

4.11.2012 V plnom prúde pokračuje stavba digitalizačného pracoviska Kapitánskeho domu vo Zvolene. 

 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk