Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

10.5.2012, Hotel Bôrik, Celoslovenská konferencia Operačný program Informatizácia spoločnosti - prezentácia o aktuálnom stave projektu.
27.9.2012 - Na desiatom ročníku konferencie  IT Summit  sme v rámci panela venovaného Operačnému programu informačná spoločnosť prezentovali náš projekt. Pozrite si prezentáciu v PDF, alebo video záznam.
Digitálna galéria na konferencii INFOS, 9.5.2011
9.5.2011, Stará Lesná - Prezentácia, ktorá odznela v máji 2011 ešte pred spustením projektu na medzinárodnom sympóziu Infos v Starej Lesnej. Zborník s príspevkami zo sympózia nájdete online tu .
SNG spúšťa projekt Digitálna galéria
24.1.2012 - Príspevok prináša podrobnú informáciu o cieľoch a stave riešenia a realizácie národného projektu Digitálna galéria, ktorý je súčasťou prioritnej osi 2 Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Garantom projektu je Slovenská národná galéria a projekt je financovaný z európskych štrukturálnych fondov.
Digitalizovať neznamená nafotiť telefónom

19.9.2013 - Vo štvrtok 19.9.2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v Bratislave uskutočnil prvý zo série klubových diskusných večerov pod názvom OPIS SOIRÉE.  Ich organizátorom je Riadiaci orgán OPIS v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu. Za projekt Digitálna galéria vystúpila hlavná manažérka projektu Mária Bohumelová.

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk
  • Bez štítkov