Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

Galéria

Riaditeľ                                                

Počet zbierkových predmetov na digitalizáciu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Palackého 27, 911 01 Trenčín;  tel: 032/7436858

PhDr. Danica Lovišková3008

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Zelený kríček 3, 917 01 Trnava; tel.: 033/5511659

Ing. arch. Róbert Němeček68

Galéria mesta Bratislavy

Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava

PhDr. Ivan Jančár28465

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

Mgr. Magdaléna Klobučníková

2669

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Viera Chodelková

3313

Galéria umelcov Spiša

Zimná 46, Spišská Nová Ves

Lucia Benická

1788

Kysucká galéria v Oščadnici

023 01 Oščadnica č.13

Mgr. Paulína Ondrišová

616

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

Alžbetina č. 20, 040 01 Košice

Mgr. Milena Gašajová

113

Nitrianska galéria

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Mgr. Renáta Niczová

371

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo nám.11, 026 01 Dolný Kubín

PhDr. Eva Luptáková

6116

Považská galéria umenia v Žiline

Štefánikova 2, 010 01 Žilina

Mgr. Milan Mazúr

3735

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.

9862

Šarišská galéria v Prešove

Hlavná 51, 080 01 Prešov

PhDr. Rudolf Dupkala

1999

Slovenská národná galéria

Riečna 1, 815 13 Bratislava

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.

39719

Turčianska galéria

Daxnerova 2, 036 01 Martin

Ing. Ľubomír Kraľovanský

3679

Tatranská galéria

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

PaeDr. Anna Ondrušeková

2051

Východoslovenská galéria

Hlavná 27, 040 01 Košice

Mgr. Lena Lešková

992

Záhorská galéria v Senici

Sadová 619/3, 905 01 Senica

PhDr. Štefan Zajíček

1436

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk