Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

27.2.2015 - Jedným z vybraných zbierkových predmetov, ktorý sa podarilo zreštaurovať v rámci projektu Digitálna galéria, je cenný oltárny obraz Svätý Jozef od Josefa Ignaza Mildorfera (1719 ‒ 1775), významného reprezentanta „Trogerovskej školy“. Dielo reštaurovala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, za Slovenskú národnú galériu spolupracovala na projekte kurátorka Zbierky barokového umenia Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Prešlo komplexným reštaurovaním ‒ od upevnenia, odstránenia depozitu a laku, cez stabilizáciu plátna a farebnej vrstvy, retuš, až po záverečné úpravy v lakovej vrstve, čím sa podarilo zabezpečiť tomuto vzácnemu dielu ochranu pred ďalšími deštrukciami a navrátiť mu pôvodnú estetiku. Následne bolo prevezené späť do Stálej expozície SNG na Zvolenskom zámku, kde je dnes prístupné verejnosti.

Josef Ignaz Mildorfer pochádzal z rozvetvenej tirolskej umelecko-maliarskej rodiny, no jeho štúdium a kariéra už boli úzko späté s Viedňou ‒ súbežne so získaním profesúry na Viedenskej akadémii sa stal dvorným maliarom arcivojvodkyne Emanuely. Nový okruh objednávateľov zaviedol Mildorfera v druhej polovici 18. storočia aj na Moravu a do Uhorska, kde sa tešil podpore zvlášť u rodu Esterházyovcov. Mnoho jeho prác v hornouhorskom umeleckom okruhu sa žiaľ nezachovalo.

Maľba sv. Jozefa s dieťaťom bola do zbierok SNG získaná prevodom zo Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine v roku 1975. Až do roku 1981 figurovala ako práca neznámeho umelca, keď bola autorsky atribuovaná Mildorferovi Magdou Keleti, toho času kurátorkou zbierky. Pôvodné určenie maľby je však stále neisté. Traduje sa, že pochádza z kaplnky kaštieľa v Považskom Podhradí (1763 ‒ 1764). Ako málo pravdepodobné sa javí jej často diskutované spojenie s kláštorným kostolom pavlínov v Šaštíne, kde sa nachádza jej variant od Mildorfera, otázne je aj určenie pre neskorobarokovo upravenú kaplnku kaštieľa v Orlovom.

Prioritou projektu Digitálna galéria je popri samotnej digitalizácii kultúrneho dedičstva aj prevencia a ochrana pred nenávratným poškodením. V tejto rovine je jedným zo stanovených cieľov projektu zlepšenie existujúceho stavu zbierkových predmetov a  zlepšenie podmienok na ich odborné reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie. Projekt je nastavený tak, aby prispel k zastaveniu procesu zhoršovania stavu zbierkových predmetov, k zníženiu následných nákladov na reštaurovanie a tiež vytvoril predpoklady na postupnú štandardizáciu prístupu k odbornej ochrane a správe zbierok. Počas projektu bude zdigitalizovaných 100 100 zbierkových predmetov, pričom každý z nich prejde rukami reštaurátora, ktorý v špeciálnom informačnom systéme zaznamená jeho stav, ošetrenie, prípadne odporúčanie na ďalšie potrebné zásahy. Okrem spomínaného ošetrenia sa do projektu podarilo zaradiť na kompletné reštaurovanie aj výber zbierkových predmetov, ktoré z hľadiska časového či z aspektu náročnosti bude možné stihnúť zrealizovať v rámci trvania projektu.

Tlačová správa na stiahnutie.

 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk