Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

21.7.2014 - V reštaurátorsko-konzervačnom pracovisku na Zvolenskom zámku boli uvedené do prevádzky nové zariadenia, ktoré prispejú k skvalitneniu celého procesu digitalizácie. Ide najmä o RTG prístoj, ktorý patrí medzi najmodernejšie na trhu a slúži na tzv. nedeštruktívne metódy diagnostiky v oblasti reštaurovania a pamiatkovej ochrany. Prístroj poskytuje reštaurátorom možnosť vytvoriť digitálny záznam, ktorý ukazuje jednotlivé vrstvy maľby alebo "vnútro" sochy. V rámci skúšobnej prevádzky prístroja bola týmto spôsobom pod barokovou maľbou Sv. Jozefa objavená staršia maľba (pôvodná vrstva) Immaculaty. Snímanie sochy Svätého Marka Evanjelistu zasa odhalilo kovový predmet v ľavej časti drapérie. Diagnostiku RTG prístrojom dopĺňa možnosť skúmať dielo špeciálnymi lampami.

 

 

  Súbor Zmenené
Súbor JPEG 1.JPG aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 11.jpg aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 12.jpg aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 17.jpg aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 18.JPG aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 2.JPG aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 22.jpg aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 24.jpg aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 8.JPG aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
Súbor JPEG 9.JPG TEST feb 26, 2015 by Michal Čudrnák

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk