Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

V Stredoslovenskej galérii sa po ukončení digitalizácie papierových médií (grafiky, kresby, fotografie) čoskoro začne digitalizácia malieb. Tak ako každému inému zbierkovému predmetu sa maľbám pred digitalizáciou venujú reštaurátori a reštaurátorky. Maľby je potrebné očistiť od depozitu a nečistôt, prípadne ošetriť damarovým lakom.

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk