Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát


So zaujímavými a konkrétnymi informáciami prišli projektové manažérky dvoch veľkých projektov a to konkrétne za projekt Digitálna galéria  Mária Bohumelová  a za projekt Digitálna audiovízia Martina Polčíková.  Účastníkom večera ukázali konkrétne zdigitalizované diela, ale najmä hovorili o praktickej stránke celého projektu a problémoch, s ktorými sa stretávajú.

„Význam digitalizáce výtvarných diel je v niekoľkých rovinách,“ hovorí Bohumelová . „Pre odbornú verejnosť – reštaurátorov, odborníkov na umenie, ide o komfort, pretože už nebudú musieť cestovať do galérií, kde sa dielo nachádza, ale budú si ho môcť pozrieť a vyžiadať v digitálnej podobe. Čo je však veľkým prínosom je zachovanie nášho výtvarného fondu pre nasledujúce generácie, pretože slovenské výtvarné umenie stojí za to,“ dodáva projektová manažérka. Diela sú už v tejto chvíli prístupné na www.webumenia.sk a každý si ich môže pozrieť.  

Mária Bohumelová považuje za prínos OPIS-u v ich oblasti tiež možnosť zriadenia novej fumigačnej (plynovej) komory v priestoroch Zvolenského zámku,  v ktorej sa sterilizujú výtvarné diela, očisťujú od rôznych spór a plesní. Doteraz bola na Slovensku len jedna takáto komora v Bratislave a poradovník a čakacie lehoty boli dlhé.

Aj Martina Polčíková, projektová manažérka za projekt Digitálnej audiovízie porozprávala účastníkom diskusie o ich skúsenostiach s digitalizovaním televízneho a rozhlasového archívu.  Ku koncu augusta tohto roku bolo do digitálnej podoby prevedených takmer 30 tisíc rozličných nahrávok a záznamov. Zo všetkých digitalizačných prác je práve digitalizácia zvukových a obrazových záznamov najnáročnejšia na čas. Prvotný prepis si totiž vyžaduje presne taký čas, koľko samotný záznam trvá. Až následne po prepise sa so záznamom začína pracovať – čistí sa od rozličných šumov a zvukov.


V rámci diskusie zaujímali prítomných najmä otázky vysporiadavania autorských práv k výtvarným dielam, ktoré budú prezentované na spomenutom webe a vášnivo a pomerne kreatívne sa diskutovalo aj na tému ďalšieho využitia a používania celého zdigitalizovaného národného a kultúrneho dedičstva.

Nasledujúci OPIS SOIRÉE sa bude konať v polovici mesiaca október.

Zdroj: http://www.opis.gov.sk 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk