Preskočiť na koniec metadát
Prejsť na začiatok metadát

27.2.2015 - Jedným z vybraných zbierkových predmetov, ktorý sa podarilo zreštaurovať v rámci projektu Digitálna galéria, je cenný oltárny obraz Svätý Jozef od Josefa Ignaza Mildorfera (1719 ‒ 1775), významného reprezentanta „Trogerovskej školy“. Dielo reštaurovala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, za Slovenskú národnú galériu spolupracovala na projekte kurátorka Zbierky barokového umenia Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Prešlo komplexným reštaurovaním ‒ od upevnenia, odstránenia depozitu a laku, cez stabilizáciu plátna a farebnej vrstvy, retuš, až po záverečné úpravy v lakovej vrstve, čím sa podarilo zabezpečiť tomuto vzácnemu dielu ochranu pred ďalšími deštrukciami a navrátiť mu pôvodnú estetiku. Následne bolo prevezené späť do Stálej expozície SNG na Zvolenskom zámku, kde je dnes prístupné verejnosti.

14.10.2014 - Slovenská národná galéria pripravuje pod názvom Príbehy umenia sériu dokumentov o výtvarných dielach zo slovenských zbierkotvorných galérií. Prostredníctvom krátkych filmov chce ukázať, že umelecké diela sú nielen fyzickými artefaktmi, ale aj odrazmi doby a kontextu, v ktorom vznikli. Okrem výpovedí autorov a vlastníkov diel sa SNG zaujíma aj o autentické a menej známe príbehy ľudí.

Projektom Príbehy umenia reaguje SNG na podnety ľudí, ktorí vďaka prebiehajúcej digitalizácii výtvarných diel (národný projekt Digitálna galéria - OPIS), objavili na Webe umenia (www.webumenia.sk) svoje rodisko alebo príbuzných na maľbách a umeleckých fotografiách. Projektom chce SNG inšpirovať aj ďalších ľudí, aby sa podelili o svoj príbeh - či už ide o okolnosti vzniku výtvarných diel, alebo miesta a osoby, ktoré vyobrazujú. Ďalšie informácie sú spolu s formulárom na zaslanie príbehu dostupné na stránke http://pribehy.webumenia.sk. Najpútavejšie príbehy sa stanú súčasťou dokumentu, ďalšie zaujímavé príspevky budú priebežne zverejňované ako články na Webe umenia. Osobné príbehy spojené s fotografiou, maľbou, sochou atď  je možné zasielať do 16.11.2014.

Digitalizovať neznamená nafotiť telefónom

19.9.2013 - Vo štvrtok 19.9.2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v Bratislave uskutočnil prvý zo série klubových diskusných večerov pod názvom OPIS SOIRÉE.  Ich organizátorom je Riadiaci orgán OPIS v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu. Za projekt Digitálna galéria vystúpila hlavná manažérka projektu Mária Bohumelová.

SNG spúšťa projekt Digitálna galéria
24.1.2012 - Príspevok prináša podrobnú informáciu o cieľoch a stave riešenia a realizácie národného projektu Digitálna galéria, ktorý je súčasťou prioritnej osi 2 Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Garantom projektu je Slovenská národná galéria a projekt je financovaný z európskych štrukturálnych fondov.
Digitálna galéria na konferencii INFOS, 9.5.2011
9.5.2011, Stará Lesná - Prezentácia, ktorá odznela v máji 2011 ešte pred spustením projektu na medzinárodnom sympóziu Infos v Starej Lesnej. Zborník s príspevkami zo sympózia nájdete online tu .
Začína sa budovať digitalizačné pracovisko vo Zvolene

4.10.2012 - Projekt Digitálna galéria postupuje vo svojom procese. V uplynulých týždňoch sa začala rekonštrukcia Kapitánskeho domu v rámci areálu SNG Zvolenský zámok, kde sa buduje moderné špecializované digitalizačné pracovisko. 

Začína sa budovať digitalizačné pracovisko vo Zvolene - tlačová správa.

Spúšťa sa projekt Digitálna galéria

 SNG bude digitalizovať zbierky galérií, spúšťa projekt Digitálna galéria - tlačová správa

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z prostriedkov EFRR

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk
  • Bez štítkov