Atlassian Confluence a zásuvné moduly Confluence

Licenčné informácie o Confluence

Confluence 6.4.3

Copyright © 2003.0 – 2015.0 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používanie tohto produktu podlieha podmienkam Zmluvy spoločnosti Atlassian s koncovým používateľom, pokiaľ sa neuvádza inak.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý spoločnosťou Apache Software Foundation.

Tento produkt taktiež obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

Tento produkt obsahuje aj kód od tretích strán.

Ďalšie podrobnosti o tomto kóde a kóde tretích strán, ktorý sú súčasťou tohto produktu, vrátane príslušných autorských práv, právnych a licenčných informácií, sú k dispozícii v adresári „licencie“ v inštalačnom adresári Confluence.

Licenčné informácie o zásuvných moduloch Confluence

Team Calendars 6.0.20

Copyright © 2002 - 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento doplnok obsahuje aj kód vytvorený inými tretími stranami.

Ďalšie podrobnosti ohľadne kódu tretích strán,ktoré sú súčasťou tohto doplnku, vrátane príslušných autorských práv, právnych a licenčných informácií, sú k dispozícii v adresári "licencie" v rámci doplnku.